Start

Välkommen till FamiljeResurs Väst!

Funderar du på att hjälpa ett barn som behöver bo i en annan familj ett tag?
Att vara familjehem är en givande men krävande uppgift. Du gör skillnad i någon annans liv men någon annan gör också skillnad i din familjs liv. Vi söker ständigt efter familjer i västra Sverige som har tid och möjlighet för ytterligare barn i familjen. Under  ”Kontakta oss” finner du på  våra adress- och kontaktuppgifter – hör gärna av dig så berättar vi mer.
Ingrid Haggren & Monika Israelson

Vill du bli familjehem?

Vad är ett familjehem?

Det finns många barn och ungdomar, som av olika orsaker, behöver bo i en annan familj än sin egen under kortare eller längre period av sitt liv. Orsakerna till det är många. Missbruk, psykisk ohälsa och omsorgsbrist är exempel på orsaker som gör att föräldrar inte kan ta hand om sitt barn. De familjer som öppnar sitt hem för någon annan kallas familjehem.

Om man vill vara familjehem är det viktigt att hela familjen ställer sig positiva till det. Annars ökar risken för att det inte blir en bra upplevelse, vare sig för det placerade barnet eller familjen. En viktig förutsättning är att familjen tycker om att tillbringa mycket tid i hemmet samt lever under trygga och stabila omständigheter. Familjen ska inte stå inför några större förändringar inom den närmaste framtiden. De placerade barnen är i stort behov av trygghet och förutsägbarhet. Det måste finnas gott om tid i familjen för att kunna ta in ytterligare en person som behöver daglig omsorg, stöd med läxor, fritidsaktiviteter och tid för samtal. Det krävs även tid till möten med socialtjänst, skola, FamiljeResurs, umgänge med det biologiska nätverket och annat stöd som barnet kan vara i behov av.

Familjer som blir familjehem får ekonomisk ersättning för sin arbetsinsats samt för de extra kostnader som uppstår. Ingen blir rik på att vara familjehem, men det kan ses som ett komplement till familjens övriga inkomst.
FamiljeResurs följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer avseende ersättningen.

Hur blir man familjehem?

Det är ett stort och viktigt beslut att ta emot någon annans barn eller ungdom i sitt hem. Att vara familjehem är roligt och utvecklande men periodvis kan det också vara slitsamt och kämpigt. Att leva som familjehem är något som pågår dygnet runt och det går inte att ta semester eller sjukskriva sig ifrån. Barnet eller ungdomen som flyttar in ska så långt det är möjligt bli en naturlig del av familjen. Skillnader finns givetvis eftersom det alltid kommer att finnas en biologisk familj som är viktigt och som också behöver vara en del av barnets liv.

Alla familjer, oavsett tidigare erfarenhet, som blir familjehem för FamiljeResurs ska genomgå vår utbildning och bedömningsutredning. Först görs ett hembesök för att familjen ska ges möjlighet att ställa frågor och FamiljeResurs gör en första bedömning av lämpligheten.

Om ett samarbete inleds därefter påbörjas utbildningen av familjen. Utbildningen består sedan av flera delar och berör allt från gällande lagstiftning, praktiska bekymmer till vilka känslomässiga svårigheter familjen behöver vara förberedd på. Utbildningen avslutas med en djupgående intervju av de vuxna var för sig. Registerutdrag begärs från polis, socialtjänst, försäkringskassa och kronofogde. Både familjen och FamiljeResurs kan när som helst under utbildningstiden avbryta samarbetet.

När ett barn flyttar in

Vi har lång erfarenhet av att matcha rätt barn till rätt familj. Alla familjer är olika liksom de barn som placeras har olika bakgrund och förutsättningar. Därför är det viktigt för oss att lära känna våra familjehem väl för att kunna göra en så bra matchning som möjligt när ett barn väl ska placeras.

Första tiden efter att ett barn flyttar in är ofta omvälvande för samtliga. Barnet eller ungdomen ska finna sig tillrätta i sin nya vardag och alla ska lära känna och anpassa sig till varandra. Det är viktigt att ha tålamod och förstå den stora omställning barnet är utsatt för. Under tiden som barnet är placerat har socialtjänsten ansvaret för att barnet för sina behov tillgodosedda och den hjälp utöver placeringen som barnet kan behöva. Familjen är givetvis en viktig del i detta eftersom kunskapen om barnet efter en tid är störst hos familjen. För att barnet ska få bästa möjliga stöd är det viktigt med gemensamma möten så att samtliga inblandade runt barnet drar åt samma håll.

Ibland händer saker i barnens liv som är svåra för familjen att hantera. Därför är det viktigt att familjen får regelbunden vägledning i vardagen. FamiljeResurs ansvarar för att familjehemmen får det stöd de behöver under tiden ett barn är placerat. Utöver vardaglig vägledning av FamiljResurs erbjuds familjerna extern handledning vid behov. Behovet av stöd ser olika ut för alla och därför utformas stödet individuellt för varje familj.FamiljeResurs har dygnet runt jour för att familjerna ska känna trygghet i att alltid kunna komma i kontakt med någon.

Både att leva som familjehem och att vara placerad är en speciell upplevelse. Därför är det viktigt att såväl det placerade barnet som familjehemmen hamnar i sammanhang där de möter andra som lever på samma sätt. FamiljeResurs ordnar aktiviteter några gånger per år där de placerade barnen får träffa andra placerade barn och familjehem får träffa andra familjehem. Förhoppningen är att nya kontakter ska knytas som sedan kan fungera som ett vardagsstöd.

Familjehem berättar

MIGUEL & HELENA: ”Berikar hela familjen”

– Vi kände att vi hade så gott om tid och att vi ville dela med oss av vårt liv till någon som inte hade det så bra. Vi tycker att vi har ett tryggt hem med en stark gemenskap både inom familjen och med släkten. Naturligtvis var vi oroliga för vad det skulle innebära att få in en helt ny familjemedlem med annorlunda vanor och rutiner. Och tänk om barnet inte skulle trivas hos oss?

– Det var jättebra att få utbildning genom FamiljeResurs. För oss öppnade sig en helt ny värld, och vi fick mycket ny kunskap att fundera över. Hur det har varit hos oss sedan vårt extrabarn flyttade in kan bäst beskrivas som att vi åker berg-och-dalbana. Periodvis är det kämpigt, bland annat på grund av att barnet har svårt i skolan och slits känslomässigt mellan sina två familjer. Sedan händer något som gör att vi åker upp ur dalen ända upp till höjden.

– Det har varit oerhört berikande för vår familj att få vara delaktig i en annan människas liv och att känna att det vi gör betyder något för barnet och dess familj. Att ha ett så tätt samarbete med FamiljeResurs har hjälpt oss många gånger. Det är skönt att kunna ringa bara för att prata av sig eller för att få råd i en enkel vardaglig situation som kan bli komplicerad eftersom vi inte fostrar vårt egna barn.

Miguel och Helena bor på landet tillsammans med sina två barn som är 10 och 14 år.

 

 

LENA & PETER: ”En lyckad matchning”

–Vi såg annonsen i tidningen och tyckte att det verkade intressant. Vi har tidigare varit familjehem för olika kommuner och ville pröva ett annat sätt att vara familjehem på.

– Våra barn ville inte att vi skulle ta emot någon i samma ålder som dem. Vi genomgick utbildning och utredning och fick sedan vänta ganska länge innan ”rätt” förfrågan för vår familj kom. Det märktes att FamiljeResurs lärt känna vår familj bra, för matchningen blev verkligen lyckad.

– Vår familj lever sedan två år tillbaka tillsammans med två extra barn. De var 3 och 6 år gamla när de kom till oss. Barnen har det egentligen aldrig varit några stora bekymmer med. De behöver, som alla andra barn, en lugn och trygg tillvaro med mycket närhet, kärlek och rutiner. Naturligtvis är det påfrestande ibland, men med vilka barn är det inte det.

– Våra stora barn tycker ibland att extra barnen tar för mycket tid av oss. Ibland får vi dåligt samvete för det. FamiljeResurs har varit ett fantastiskt stöd för både dem och oss. De har hjälpt oss att förstå alla våra olika känslor och gett oss redskap för att hela familjen ska må bra.

– Det jobbigaste har varit barnens föräldrar. De ville inte att barnen skulle placeras i familjehem. Från början försökte de hitta alla möjliga fel på vår familj. De ringde ibland flera gånger om dagen. Barnen blev förtvivlade och vi blev både arga och ledsna. Då var det skönt att kunna ringa till FamiljeResurs och bara prata av sig.

– Just nu har vi en bra period. Våra barn tycker att det är roligt med våra extra barn. Föräldrarna börjar acceptera oss och umgänget fungerar bra. Vi njuter av den här perioden, med vetskap om att det kommer att svänga många gånger.

Lena & Peter har varit familjehem under många år. De bor på landet tillsammans med de egna barnen som är 12 och 15 år gamla. På gården finns hästar, hundar och katter.

 

 

KARIN & ROBERT: ”Som att dansa hambo”

– Karin, det var FamiljeResurs som ringde. De undrar om vi kan ta emot en 13-årig flicka inom några dagar. Socialtjänsten vill träffa oss redan i eftermiddag. Så började vårt första uppdrag som familjehem. Robert och jag hade inga hemmavarande barn längre och kände att vi ville hjälpa till på något sätt.

– Vi tog emot vårt extrabarn redan dagen efter. Hon var blyg, vi var blyga, men det gick förvånansvärt bra redan efter några timmar.

– Första dagarna minns jag att vi ringde till FamiljeResurs flera gånger om dagen. Vi hade tusen frågor om det mesta. Det var skönt att bara få prata av sig om alla känslor som väcktes inom oss. Det var tänkt att vårt extrabarn skulle stanna hos oss några månader. Hon blev kvar hos oss under tre år.

– Det var en känslomässigt trasig och trött liten varelse som kom till oss. Ingenting fungerade som det skulle. Stor frånvaro i skolan, struliga kamrater och konflikter med de flesta vuxna som fanns omkring.

– I början fanns vi bara där, ställde inga krav, tog bara om hand och gav värme. Till sist kände vi att en viss anknytning fanns där mellan oss. Då började den verkliga utmaningen. Vi kämpade och slet tillsammans för att vända den negativa spiralen. Det var som att dansa hambo, två steg framåt och ett tillbaka. Till slut blev stegen bakåt allt färre och vår vardag med vårt extrabarn började likna vilken vanlig vardag som helst.

– Det var en stor sorg, men samtidigt en enorm glädje när ”vår” flicka skulle flytta hem till sin mamma igen. Vi fick stort stöd av FamiljeResurs att ta oss igenom den smärtsamma processen. Idag har vi kontakt med både flickan och hennes mamma. Det känns fantastiskt att vi faktiskt varit en del i att en familj fått hjälp att bli en familj igen.

 

Bilderna är arrangerade. Foto: PerFriberg.Net

Vår verksamhet

Om FamiljeResurs Väst :

FamiljeResurs Väst AB erbjuder konsulentstödda familjehem i Västra Götaland för barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år. Verksamheten har funnits sedan 2004 och vi ser oss som ett komplement till kommunens socialtjänst. Familjehemmen tar emot barn som är placerade enligt SoL, LVU och LSS. Våra familjer tar emot barn för både kortare och längre placeringstid. Om ett barn jourplaceras och familjehemmet, socialtjänsten och FamiljeResurs är överens om en fortsättning kan placeringen övergå till en stadigvarande placering.

Oavsett tidigare erfarenhet utbildas och utreds samtliga familjehem av oss vilket innebär att vi har god kännedom om våra familjer. Det underlättar både när vi ska matcha barnet till rätt familj men även vid fortlöpande vägledning under uppdraget. Inför en placering får kommunen ta del av vår beskrivning/bedömning av familjehemmet. Under placeringen ansvarar vi för att familjehemmet får det stöd som krävs för att de ska kunna utföra sitt uppdrag väl. De får kontinuerligt stöd som är individuellt utformat, utbildning och extern handledning efter behov samt samvaro i olika former med andra familjehem.

Vi är tillgängliga för våra familjehem dygnet runt och vi arbetar tillsammans i samtliga familjehem för att öka chanserna till en lyckad placering. Vi medverkar givetvis vid externa möten kring barnet vid behov. En gång per år får kommunerna en skriftlig återkoppling kring barnet baserat på BBIC. Önskas tätare skriftlig återkoppling är det möjligt. Vi kontaktar kommunerna omedelbart om det händer något som är viktigt kring barnet eller familjehemmen. Om det finns behov av avlastning medverkar vi till att hitta lämplig avlastningsfamilj om det inte finns i det naturliga nätverket. Familjehemmen ersätts enligt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer.

Vi erbjuder:

• Placeringar i familjehem inom ramen för Sol, LVU och LSS
• Vi tar emot ensamkommande flyktingbarn
• Våra familjer har genomgått vår utbildning och utredning
• Vi tar emot barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år
• Stödet till familjen är individuellt utformat
• Extern kompetens finns vid behov
• Konsulenterna har jour dygnet runt
• Gemensamma aktiviteter för familjehemmen

Vi är FamiljeResurs Väst:

Ingrid Haggren, grundare, auktoriserad socionom.
Monika Israelson, grundare, auktoriserad socionom.

Kontakta oss

Om du vill anmäla ert intresse för att vara familjehem eller vill veta mer, är du välkomna att kontakta oss – vi svarar på både små och stora frågor!

FamiljeResurs Väst AB har funnits sedan 2004, vi är auktoriserade socionomer med 25 års erfarenhet. Idag finns ca 15 familjehem i vår verksamhet och vi rekryterar ständigt nya familjer.

Telefon

0322-63 70 30

Adress

Färgaregatan 9, 441 30 Alingsås

E-post

info[a]familjeresurs.se

Kontaktformulär